Welcome

კეთილი იყოს თქვენი თვალი ჩემს პორტფოლიოში.

ვიკიპედია

ქართული ინტერნეტ-ენციკლოპედია.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

06.04.2013

ტრენინგი: კვლევა და პროექტ-გაკვეთილი1. ანგარიშის შინაარსი:
ნაწილი 1 - ღონისძიების დასახელება
სქემაში ჩართული მასწავლებლებისათვის კვლევა და პროექტ-გაკვეთილი
ნაწილი 2 - მიზანი და ამოცანები
ტრენინგის მიზანი: პედაგოგიური კვლევებისა და  პროექტგაკვეთილების დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების უნარ-ჩვევების  გამომუშავება. ტრენინგის ამოცანა იყო კიდევ ერთხელ გაგვეაზრებინა პროფესიული განვითარების სქემა; გაგვეცნო პედაგოგიური კვლევის ეტაპები; კვლევის პრაქტიკული დაგეგმვის უნარ-ჩვევების გამომუშავება; პროექტგაკვეთილის ეტაპების განხილვა;  გაგვეცნო პროექტის შეფასების რუბრიკები;  კათედრებზე მუშაობისა და კვლევის უნარ-ჩვევების გაგება; მასწავლებელთა პორტფოლიოს წარმოების უნარ-ცვევეების გამომუშავება;  ანგარიშის ფორმების მომზადების უნარ-ჩვევების გამომუშავება. 
ნაწილი 3 - რეზიუმე
 ტრენინგი გაიმართა ხაშურის მეორე საჯარო სკოლაში 11, 13 და 14 დეკემბერს.  ტრენინგს ატარებდა ქალბატონი ნანა მონიავა.  ტრენერის მიერ დასაწყისში წარმოდგენილი იყო სესიების თანამიმდევრობა და ხანგრძლივობა, რის შემდეგაც კიდევ ერთხელ წარმოადგინა მასწავლებლის პროფესიული განვიტარების სქემა, რომელიც მიმდინარეობდა კითხვა-პასუხის რეჟიმში, რომლის დროსაც პედაგოგებმა გამოვთქვით ჩვენი მოსაზრებები სქემის ძლიერი და სუსტი მხარეების  შესახებ.
მეორე სესია მიეძღვნა პედაგოგიურ კვლევას, თუმცა სანამ ამ საკითხზე გადავიდოდით განვიხილეთ პროფესიონალი მასწავლებლის მახასიეთებლები და ძალზედ სასიამოვნო აქტივობით 3 წუთის განმავლობაში  კალამაუღებლად ვწერდით პროფესიონალი მასწავლებლის შესახებ საკუთარ წარმოდგენებს.  ტრენერმა მოკლედ მიმოიხილა კვლევის რაობა და შემდეგ წყვილებში გადანაწილებულ იქნა კვლევის ეტაპები, რომლებიც დავამუშავეთ თითოეულმა წყვილმა და მოვახდინეთ მისი პრეზენტაცია. მას შემდეგ რაც მოხდა ყველა ეტაპის წარმოდგენა, მოხდა პრეზენტაციის შეფასება.
        მეორე დღე დაიწყო პირველი დღის მუშაობის გახსენებით, რის შემდეგაც თითოეულმა ჯგუფმა წარმოვადგინეთ საკითხი კვლევისათვის, რომელიც სამუშაო ფურცელი 1-ის მიხედვით დავამუშავეთ. ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი იყო შემდეგი საკვლევი საკითხები:
1.      შემაჯამებელი სამუშაოების შედეგების გაუარესების კვლევა მე-9 კლასში;
2.      მე-5 კლასში მოსწავლეთა გადასვლის ადაპტაციის პრობლემის კვლევა;
3.      აკადემიურად ჩამორჩენილი მოსწავლის პრობლემების კვლევა;
4.      აგრესია მოსწავლეებში – მე-10 კლასი;
ჩემი ჯგუფი მუშაობდა შემაჯამებელი სამუშაოების შედეგების გაუარესების კვლევაზე მე-9 კლასში.  მუშაობისას განვსაზღვრეთ კვლევის მიზანი, შევთანხმდით თუ რა მეთოდებით წარვმართავდით კვლევას. მოვამზადეთ პრეზენტაცია და თითოეულმა ჯგუფმა საკუთარი საკვლევი საკითხი წარუდგინა აუდიტორიას. თითოეული პრეზენტაცია იყო საკმაოდ საინტერესო და ნაყოფიერი, რის შემდეგაც მიმდინარეობდა პრეზენტატორთან საინტერესო აზრთა გაცვლა-გამოცვლა, როგორც გაირკვა თითოეული ჯგუფის წევრები აპირებენ წარმოდგენილ საკითხებზე სამომავლოდ აწარმოონ კვლევა საკუთარ სკოლებში. 
შემდეგ სესიაზე ტრენერმა წარმოადგინა პროექტგაკვეთილის პრეზენტაცია. ვისაუბრეთ ორიენტირებული სწავლების საკითხებზე, რის შემდეგაც სკოლების მიხედვით დავგეგმეთ ინტეგრირებული გაკვეთილები:
1.      ადამიანი და ბუნება;
2.      ხაშურის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურული ძეგლები;
3.      საკაძის ეპოქა;
4.      კბილის ჯაგრისი;
პარალელურად მუშაობდა ერთი ჯგუფი, რომელმაც შეიმუშავა შეფასების კრიტერიუმები და ყველა ჯგუფის პრეზენტაცია შეფასდა აღნიშნული კრიტერიუმების მიხედვით. შეფასდა ყველა პროექის განაცხადი, შემდგომ განვიხილეთ შეფასების რუბრიკები.
ტრენინგის მესამე დღე დაიწყო კათედრის მუშაობის გაცნობით. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო კათედრების მუშაობის როლს სასკოლო კულტურაში. დასმული იყო კითხვები და შემდეგ ვიმუშავეთ სამუშაო ფურცელი 2-ის მიხედვით, რომელიც ითვალისწინებდა სამუშაოს შეფასების მოდელებს.  წყვილებში მუშაობის შემდეგ მოხდა თითოეული მოდელის პრეზენტაცია, წარმოვადგინეთ მოდელების ძლიერი და სუსტი მხარეები. შევთანხმდით იმაზე, რომ სკოლის ადმინისტრაციამ უნდა შეგვითანხმოს შეფასების კრიტერიუმები.
შემდეგ სესიაზე ვისაუბრეთ მასწავლებლის პორტფოლიოზე, თუ რა არის პორტფოლიო და რისთვის გვჭირდება იგი. ტრენერმა გაგვაცნო იმ აუცილებელი დოკუმენტების ჩამონათვალი, რომელსაც უნდა შეიცავდეს პორტფოლიო.  მივიღეთ რამდენიმე პრაქტიკული რეკომენდაცია, თუ როგორ უნდა ვაწარმოოთ მასწავლებლის პორტფოლიო. ტრენერმა გვირჩია გვეწარმოებინა პორტფოლიოში შესატანი დოკუმენტების აღრიცხვის ფურცელი, რომლის ნიმუშიც მოცემული იყო სამუშაო მასალაში, რომელიც გადმოგვეცა თითოეულ პედაგოგს.
შემდეგ სესიაზე ტრენერმა საინტერესოდ წარმოგვიდგინა ანგარიშის კვლევის მეთოდები, დასაწყისში გვაძლევდა მიმართულებებს თუ როგორ უნდა ყოფილიყო დაცული თანამიმდევრობა ანგარიშის წერის დროს, შემდეგ ინდივიდუალურად გვაძლევდა მითითებებს. დღის ბოლოს შევაჯამეთ ტრენინგის მსვლელობა, კიდევ ერთხელ ვისაუბრეთ კვლევებზე, პროექტგაკვეთილებზე და პროფესიული განვითარების სქემაზე, სწორედ ამის შემდეგ შევავსეთ სამუშაო ფურცელი 3, სადაც წარმოდგენილი იყო პროფესიული განვითარების სქემის „სვოტ-ანალიზი“: დადებითი მხარეები, პრობლემური მხარეები, სავარაუდო ცვლილებები და ის თუ რა შედეგზე გაგვიყვანდა ცვლილებები.  ამით  ტრენინგი  დასრულდა.

ნაწილი 4 -  ღონისძიების მნიშვნელოვნების დასაბუთება
თითოეული ტრენინგი რომელსაც მასწავლებელი გაივლის არის ერთი წინ გადადგმული დიდი ნაბიჯი,  ბუნებრივია ყოველი ტრენინგი ახლის მომცემია. ასე იყო ამ ტრენინგზეც, რომელიც ხაშურის მეორე საჯარო სკოლაში გაიმართა 11, 13 და 14  თებერვალს. ტრენინგის არგებლიანობა დამოკიდებულია ტრენერზეც, რაშიც აშკარად გაგვიმართლა.  აღნიშნული ტრენიგი ჩემთვის ნამდვილად შეიძლება ჩაითვალოს ნაყოფიერად. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მუშაობა კვლევაზე. აქამდე მსგავსი ტრენინგი არ გამოვლია და საკმაოდ ბევრი რამ შემძინა ამ ტრენინგმა. კერძოდ: ნათელი გახდა ის გზა თუ საიდან უნდა დაიწყოს კვლევა – ესაა კონკრეტული პრობლემა. კონკრეტულ პრობლემას მოჰყვება კითხვები რატომაა აქტუალური ეს პრობლემა? როგორ უნდა მოხდეს მისი მოგვარება? და აქ უკვე დგება  საჭიროება გავეცნოთ პედაგოგიური კვლევის მეთოდებს, როგორიცაა დაკვირვება, დიალოგები, ინტერვიურება, ფოკუს-ჯგუფები, შემთხვევის ანალიზი, ანკეტირება. ჩემთვის ნატელი გახდა თითოეული აქ ჩამოთვლილი მეთოდის რაობა. მიღებული ცოდნა  კიდევ უფრო გაამყარა კონკრეტული საკვლევი საკითხის დაგეგვმამ. ნათელი შეიქმნა რომ ანკეტირებისათვის ძალიან აუცილებელია მუშაობა ფოკუს-ჯგუფებთან, რათა დასმული კითხვები არ იყოს ზერელე და დაუგეგმავი.
განსაკუთრებით ნათელი გახდა ჩემთვის ფოკუს-ჯგუფის მუშაობა.  რომელსაც ინტერვიუსთან შედარებით ის უპირატესობა აქვს, რომ რამდენიმე ადამიანს შორის ჯგუფში აღმოჩნდება ადამიანი, რომელიც გულახდილობით იქნება გამორჩეული. ფოკუს ჯგუფის დროს ყველას უნდა მიეცეს აზრის თავისუფლად გამოთქმის საშუალება. მოდერატორი (რომელიც შეიძლება თავადაც ვიყოთ) ხელს შეუწყობ სმონაწილეთა გულახდილობას. მოინიშნავს ძირითად ასპექტებს ანუ აწარმოებს დღიურს. ფოკუს ჯგუფი მიზნად არ ისახავს რაიმე გადაწყვეტილების მიღებას, მისი მტავარი დანიშნულებაა ყველას მიეცეს აზრის თავისუფლად გამოთქმის საშუალება. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს რომ ფოკუს-ჯგუფში მუშაობას, რომელიც ვერბალურ ინფორმაციას გვაწვდის, სანდოობა დაბალი აქვს.
ჩემთვის ახალი იყო ანკეტირების სტრუქტურული მხარე.  საინტერესო იყო მკვლევარი-მასწავლებლის ანკეტირებისათვის მზადების პროცესი. დავადგინეთ რომ არსებობს ანკეტირების დახურული, ღია, სახელობითი და ანონიმური ფორმა. დახურულია ანკეტირება რომელსაც ტან ახლავს პასუხის შესაძლო ვარიანტები. ღია ანკეტირების დოს რესპოდენტი არაა შეზღუდული პასუხში, თუმცა ასეთი ანკეტის დამუშავება საკმაოდ შრომატევადია.
ანონიმური ანკეტირების უპირატესობა სახელობითთან შედარებით იმაში მდგომარეობს, რომ ხშირად ანონიმურობის დაცვს შემთხვევაში რესპოდენტი გულწრფელია და მისი პასუხი უფრო ზუსტია. ჩემთვის საინტერესო იყო ასევე კვლევის ანალიზის პროცესი, რომელიც ძალზედ საინტერესო და ამავდროულად ყველაზე რთული პროცესიც ჩანს. 
ძალიან დამეხმარა პროექტ-გაკვეთილის შესახებ ჩატარებული ტრენინგი, ცემთვის უკვე ცხადი შეიქმნა როგორ უნდა მოვახდინო პროექტის განაცხადის შევსება, რაზე უნდა გავამახვილო ყურადღება, რომ განაცხადი იყოს მარტივად აღსაქმელი და რაც მტავარია ნათელ წარმოდგენას გვაძლევდეს პროექტის შესახებ.
მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ტრენინგზევე დავგეგმე ერთი საინტერესო კვლევის ჩატარება:  შემაჯამებელი სამუშაოების შედეგების გაუარესების კვლევა მე-9 კლასში; გარკვეულწილად დავსახე კიდეც ფოკუს-ჯგუფები (მშობლები, მოსწავლეები, შესაძლოა პედაგოგებიც).
ბუნებრივია, თითოეული მიღებული ცოდნა მაშინაა სრულყოფილი, როდესაც ხდება მისი გაზიაება, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას კიდევ უფრო სხვა თვალით შევხედოთ ჩვენს მიერ კონკრეტულ თემაზე მიღებულ ცოდნას. ტრენინგის შემდეგ ვგეგმავ მოვამზადო სლაიდ-შოუ და თანამშრომლებს გავუზიარო ტრენინგზე მიღებული შთაბეჭდილება. შესაძლოა ეს პრეზენტაცია იყოს კოლექტიური, რადგან ჩემი სკოლიდან 4 პედაგოგი ვღებულობდით მონაწილეობას აღნიშნულ ტრენინგში.  სავარაუდოდ პრეზენტაციას მოვაწყობთ იანვრის არდადეგების პერიოდში.

ტრენინგი: აქტივობების ეფექტური განხორციელების სტრატეგიები

ანგარიშის შინაარსი:
ნაწილი 1 - ღონისძიების დასახელება 

სქემაში ჩართული მასწავლებლების მიერ არჩეული აქტივობების ეფექტური განხორციელების სტრატეგიები.


ნაწილი 2 - მიზანი და ამოცანები


1.      პროფესიული განვითარების სქემის გაცნობა
2.      მასწავლებლებმა შეძლონ ხელსაყრელი აქტივობების შერჩევა და ამ აქტივობების ეფექტური გამოყენება.

ნაწილი 3 - რეზიუმე

 ტრენინგი ჩატარდა ხაშურის მესამე საჯარო სკოლაში.  ტრენინგის ძირითადი მიზანი იყო გაეცნო პედაგოგებისათვის ის აქტივობები, რომლებიც გამოიყენება პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართვისას. ტრენერმა პედაგოგებს გაგვაცნო სქემაში ჩართვისა და მასში მონაწილეობის პირობები, აღნიშნა რომ მათთვის ვინც  2011 წელს ჩაერთნენ პროფესიული განვითარების სქემაში   პირველი კატეგორიის მასწავლებლის სტატუსის მოსაპოვებლად საჭიროა 32 კრედიტის დაგროვება, ხოლო უმაღლესი კატეგორიის პედაგოგისათვის – 42 კრედიტის დაგროვება. თუ სერთიფიცირებული პედაგოგი გადაწყვეტს ჩაებას „მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში“, მან სქემიდან უნდა ამოირჩიოს მისთვის სასურველი და დაძლევადი აქტივობები. კატეგორიის მოსაპოვებლად სქემაში შემოთავაზებული აქტივობებიდან მასწავლებელმა სულ მცირე შვიდი აქტივობა მაინც უნდა ამოირჩიოს და განახორციელოს შვიდი წლის განმავლობაში. ტრენერმა ასევე ისაუბრა იმ მოტივებზე რამაც უნდა „აიძულოს“ პედაგოგი ჩაერთოს პროფესიული განვითარების სქემაში: პროფესიონალიზმისა და კომპეტენციის მუდმივი ზრდა; მოთხოვნილება პირველი და უმაღლესი კატეგორიის პედაგოგებზე, რადგან მათ არსებობას სკოლაში დიდი მნიშვნელობა აქვს ბრენდირებისათვის და სხვ.

     ტრენერებმა დეტალურად ისაუბრეს აქტივობების ყველა იმ სახეზე, რომლებიც წარმოდგენილია პროფესიული განვითარების სქემაში და რომელიც პედაგოგმა უნდა განახორციელოს საკუთარი პროფესიული და კარიერული ზრდისათვის.
     სამინისტროსა და პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგს (საერთო რაოდენობით 25 საათი) პედაგოგისათვის შეუძლია  მოიტანოს 1 კრედიტი; კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით აკრედიტებული და  საერთაშორისო ორგანიზაციების ან სხვა ქვეყნის მიერ აკრედიტებული ტრენინგ-პროგრამები  (საერთო რაოდენობით 25 საათი) პედაგოგს მოუტანს  0,5 კრედიტს.
     სასკოლო სახელმძღვანელოს  ავტორობა პედაგოგისათვის 7 კრედიტია, ხოლო  თანაავტორობა  – 3 კრედიტი, მეთოდური სახელმძღვანელოს ავტორობა – 4, ხოლო თანაავტორობა – 2 კრედიტს აძლევს პედაგოგს.
     საგანმანათლებლო (როგორც სასწავლო, ასევე კვლევითი) პროექტის ავტორობა (7 წლის მანძილზე სულ მცირე ერთი პროექტი) – 1 კრედიტი.
     საგანმანათლებლო კონფერენციები, სემინარები – მომხსენებლად მონაწილეობის მიღება – 1 კრედიტი, ხოლო მონაწილეობის მიღება – 0,5 კრედიტი (სათანადო დამადასტურებელი საბუთის წარმოდგენის შემთხვევაში). 
     პროფესიული სტაჟირების გავლა – საგნობრივი გამოცდილების შეძენა/გაზიარების მიზნით, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, სათანადო დამადასტურებელი საბუთის წარმოდგენით (საერთო რაოდენობით 25 საათი) – 1 კრედიტი.
     საგანმანათლებლო, პროფესიული, პედაგოგიური თემატიკის მქონე ჟურნალ-გაზეთებში გამოქვეყნებული აკადემიური სახის სტატია (7 წლის მანძილზე 3 სტატია) – 2 კრედიტი.
     საგანმანათლებლო კვლევის ავტორობა  (7 წლის მანძილზე 3 კვლევა) – 3 კრედიტი.
     მენტორ მასწავლებლად მუშაობა – 1 კრედიტი წელიწადში.
     მოსწავლეთა გამარჯვება საერთაშორისო ოლიმპიადებში (7 წლის მანძილზე 3 გამარჯვება) – 2 კრედიტი, ხოლო ეროვნულ ოლიმპიადებში (ასევე 7 წლის მანძილზე სულ მცირე 3 გამარჯვება) – 1 კრედიტი.
     საგნობრივ კათედრაზე აქტივობები – ინტეგრირებული გაკვეთილების დაგეგმვა და ჩატარება (სულ მცირე 3 გაკვეთილი) – 1 კრედიტი. კათედრაზე დამუშავებული თემის წარდგენა სემინარი/კონფერენცია,  ვიდეო ჩანაწერის წარმოდგენის შემთხვევაში – 1 კრედიტი.
     პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების მიზნით, პრეზენტაციის მოწყობა (შვიდი წლის მანძილზე სულ მცირე 3 პრეზენტაცია) – 1 კრედიტი (უნდა წარმოვადგინოთ ვიდეოცანაწერი).
     სასწავლო პროცესში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას, რომელიც თავის თავში გულისხმობს მასწავლებლის მიერ სასწავლო ციფრული ობიექტების (პრეზენტაცია, შეფასების რუბრიკა, ბლოგი) შექმნას და გამოყენებას, ელექტრონული პორტფოლიოს შექმნას და ინტერნეტში განთავსებას და ისტ-ის გამოყენებას მოსწავლეებთან, მშობლებთან და პედაგოგებთან კომუნიკაციისათვის, პედაგოგს მოუტანს 2 კრედიტი.
     სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან მუშაობა – 1 კრედიტი.
     სამინისტროსა და ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგებში ან კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით აკრედიტირებულ ტრენინგებში ტრენერად მუშაობა (ერთი ტრენინგი სულ მცირე 25 სთ.) – 3 კრედიტი.
     აქტივობების გაცნობის შემდეგ ტრენერებმა ისაუბრეს პორტფოლიოსა და ანგარიშის ფორმის შესახებ, რითაც დასრულდა ტრენინგი.

ნაწილი 4 -  ღონისძიების მნიშვნელოვნების დასაბუთება


განათლების სამინისტროსა და პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგებს  დიდი მნიშვნელობა აქვს ყველა პედაგოგისათვის .  თითოეული ტრენინგი  წინგადადგმული ნაბიჯია ჩვენი პროფესიული ზრდის საქმეში.  იგი გვეხმარება შევიძინოთ  ახალი, ორგანიზება გავუკეთოთ არსებულ ცოდნას ასევე ვითანამშრომლოთ სხვა სკოლების პედაგოგებთან, გავიცნოთ მათი მუშაობის სტილი, აქტივობის ფორმები  და სხვა .  ასე იყო ამ ტრენინგზეც, რომელიც  2012 წლის 21 ოქტომბერს გაიმართა ხაშურის მესამე საჯარო სკოლაში.
ტრენინგის დროს დიდ როლს ასრულებს ტრენერი. მისი დამოკიდებულება აუდი– ტორიასთან, მისი მუშაობის სტილი, ფორმა, მეტყველების კულტურა.  ამ მხრივ , საინტერესო იყო ჩვენს ტრენერებთან მაკა მამფორიასა და საბა ჩიხლაძესთან     
მუშაობა.  აღნიშნული ტრენინგი ჩემთვის ძალიან ნაყოფიერი აღმოჩნდა.  პირველ რიგში კარგად გავერკვიე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მასწავლებლისათვის პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართვა და გავაანალიზე მონაწილეობის პირობები.  ამ ტრენინგზე ბევრი ახალი შევიტყვე, კერძოდ, რამდენი კრედიტია საჭირო პირველი კატეგორიის სტატუსის მოსაპოვებლად , რამდენი – უმაღლესი კატეგორიისათვის .  შევიტყვე , რომ არ არის აუცილებელი შევეჭიდო ბევრ აქტივობას. ყურადღება იმ აქტივობებზე უნდა გავამახვილო რომლებიც ჩემთვის სასურველი და დაძლევადი იქნება.
ამ ტრენინგზე ტრენერებმა დეტალურად გაამახვილეს ყურადღება იმაზე, ესა თუ ის აქტივობა რამდენი კრედიტის მომტანია.  ჩემთვის საინტერესოა საგნობრივი კათედრების აქტივობები, კერძოდ ინტეგრირებული გაკვეთილების დაგეგმვა- ჩატარება, რადგან ვთვლი რომ ეს ხელს უწყობს მოსწავლის ცოდნის გარღმავებას არა ერთ, არამედ რამდენიმე საგანში ერთდროულად. წელიწადში სულ მცირე 3 ასეთი გაკვეთილი 1 კრედიტის მომტანია. ასევე დამაინტერესა დამუშავებული თემის წარდგენამ სემინარსა და კონფერენციაზე, რომელიც სათანადო ჩანაწერისა და მასალი შემთხვევაში ერთ კრედიტს მომიტანს ტრენინგმა მომცა სწორი მიმართულება იმის შესახებ, თუ როგორ მოვამზადო სტატია და რა სახის ჟურნალ-გაზეთებში გამოვაქვეყნო იგი, რომ მეც კრედიტი მოვიპოვო და სხვასაც ცოდნა გავუზიარო.  ასევე დავინტერესდი პროექტებით, ისტორიის საგნის სპეციფიკა ძალიან დიდ საშუალებას მაძლევს დავგეგმო და განვახორციელო სხვადასხვა სახის პროექტები, იქნება ეს საგაკვეთილო თუ არასაგაკვეთილო, შემეცნებითი ხასიათის გასვლითი სასწავლო ვიზიტები (ეს აქტივობა ერთ-ერთი წამყვანია ჩემს გეგმაში, რომელიც სქემაში ჩართვისას წარვადგინე რესურსცენტრში 2011 წელს).
ტრენინგზე მიღებული ცოდნა, აქტიურობა ხელს გიწყობს, შენც გააკეთო პრეზენტაცია და მიღებული ცოდნა სხვებსაც გაუზიარო. მით უფრო, რომ თუ მოვაწყობ სამ პრეზენტაციას, ერთ კრედიტს მოვიპოვებ. ზემოთ დასახელებული აქტივობები ჩემთვის არა უბრალოდ საინტერესო აღმოჩნდა, არამედ იქვე ტრენინგზე გამიჩნდა აზრი,  რომ დავგეგმო და რეალობად ვაქციო მთელი რიგი საკითხები.     ბუნებრივია, მიღებული  ცოდნა მაშინაა მნიშვნელოვანი და სრულყოფილი, როცა ხდება მისი გაზიარება.  ამ ტრენინგმა, ამ მხრივ, თავისი მისია შეასრულა და ვფიქრობ, რომ ის 5 საათი, რომელიც გავატარე ტრენინგზე, ნაყოფიერი იყო ჩემთვის.
აქვე , ტრენინგძზე მოვიფიქრე ჩავატარო ინტეგრირებული გაკვეთილები ქართული ენისა  და ლიტერატურის, ხელოვნების მასწავლებლებთან ერთად, თემებზე კიდევ უფრო დავფიქრდები.   მინდა  პრეზენტაცია გავაკეთო მასწავლებლებთან პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართვის მნიშვნელობაზე და ტრენინგზე მიღებული ცოდნა გავუზიარო ჩემს კოლეგებს. პრეზენტაციის მომზადების პერიოდში მე კიდევ უფრო სხვა თვალით შევხედავ მთელ რიგ საკითხებს, ჩავურღმავდები მათ და, ერთი მხრივ, ჩემს გამოცდილებას სხვას გავუზიარებ და ვეცდები დავაინტერესო სქემით, მეორე მხრივ, კი პრეზენტაცია ჩემთვისაც აღმოჩენების პროცესი იქნება.
ამ ტრენინგმა აგრეთვე გარკვეული ცოდნა შემძინა იმაზე, თუ როგორ ვაწარმოო პორტფოლიო და დავწერო ანგარიში. ეს ჩემი პირველი ანგარიშია, რომლის შექმნაშიც სწორე  ამ ტრენინგზე მიღებული ცოდნა დამეხმარა. იმედია ყველაფერი კარგად გამოვიდა.
 

Технологии Blogger.